Välkommen till Bromma Telecomservice AB

Våra arbetsområden är:

  • Mast/Torn
  • Radiolänk
  • Antennsystem
  • Radio bas
  • Service
  • Fibermontage

Vi har 17-års erfarenhet i branschen för Telecom. Med vår långa erfarenhet och unika kunskaper är vi väl förberedda för de höga krav våra kunder ställer. Vår moderna och specialanpassade maskinpark tillåter oss att anta alla de utmaningar vår bransch ställs inför.

Affärsidé

Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder med en optimal helhetslösning till högsta möjliga kvalitet och med stabila leveranstider.

Rix 1.jpg