Bromma Telecomservice AB

Bromma Telecomservice AB har sitt säte i Spånga, Stockholm med 800m² lager och kontor. Vi utför arbeten i hela Sverige.

Sedan 1993 har vi  transporterat/monterat/driftsatt baser åt de stora leverantörerna inom telecombranschen bla Motorola, Ericsson ,Tele2, SUNAB, 3GIS, 3, Banverket, NTS, SL, Teracom, Fortum, Ncc Telecom, Stokab och Eltel Network, Spring, Försvarsmakten m.m.

Vi är certifierade att utföra arbeten åt Ericsson, Motorola med flera.

Uppdrag vi åtar oss är av varierande karaktär, främst arbeten i mobil-telefonnäten, GSM/UMTS/LTE/TETRE/SERVICE. 

Vi erbjuder möjlighet till en rikstäckande Rollout.

Detta möjliggörs genom samarbete med tredjeparts installatörer styrda av Bromma Telecomservice. Vi tillhandahåller fordon för alla typer av transporter, lastbilar, ATV etc.

Med vår kvalificerade och flexibla personal, i dagsläget ca 20 st, kan vi stolt erbjuda våra kunder "nyckelfärdiga" koncept, med lösningar efter behov.